Organizatori

 
 
 
 
 
  • Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu Hrvatskog lijecnickog zbora
  • Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
HLZ logo
palijativa logo
split logo

Pokrovitelji

 
 
 
 
 
  • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Organizacijski odbor

Predsjednik: Ime Prezime

Članovi: Marko Rađa, Amneris Milano Bekavac, Dubravka Ledina, Gabrijela Tenžera, Željana Tomić, Dalia Meštrović, Marion Tomičić, Mira Talaja, Merica Šarčević, Nikša Matas, Linda Veronika, Mate Krce

Dana
Sati
Minuta
Sekundi