Sažeci

 
 
 
 
 
Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će objavljeni u Knjizi sažetaka. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Upute za pisanje i slanje sažetaka

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku 
 • opseg sažetka: do 350 riječi 
 • naslov sažetka pisati velikim slovima 
 • ime i prezime autora koji će izložiti rad bez titule  
 • imena i prezimena koautora bez titula
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora 
 • e-mail adresa autora 
 • tekst znanstvenog sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak 
 • tekst stručnog sažetka: slobodna forma 
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor 
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen 

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca 

Molimo pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo ne šaljite više kopija istog sažetka. 

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak prosljeđen na ocjenu Znanstvenom odboru zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespodenciji vezanoj uz sažetak. 

Rok za slanje sažetaka:                      1. listopada 2023.

Obrazac za unos sažetka

Sažeci

Upute za pisanje sažetaka:

 • sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 350 riječi 
 • naslov sažetka pisati velikim slovima 
 • ime i prezime autora koji će izložiti rad bez titule 
 • imena i prezimena koautora bez titula 
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora 
 • e-mail adresa autora 
 • tekst znanstvenog sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak 
 • tekst stručnog sažetka: slobodna forma 
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor 
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

6. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem


NAPOMENA:

 

Kopija vaših odgovora poslat će se na adresu koju ste naveli


 
 
 
 
 
Prijava sažetaka je završena, molimo za sve dodatne informacije obratite se Kongresnoj agenciji na
goran.grbic@vivid-original.com
HLZ logo
palijativa logo
split logo
Dana
Sati
Minuta
Sekundi